֢,ComplicationӢ̾,ȫ ̴,steroidӢ̾,ȫ о,ModificationӢ̾,ȫ һ,hydroxyethylӢ̾,ȫ ֬,visfatinӢ̾,ȫ Һ,liquid nitrogenӢ̾,ȫ Һ,fluid therapyӢ̾,ȫ ŧѿ,pyogenic granulomaӢ̾,ȫ ֹѪɴ,Soluble styptic gauzeӢ̾,ȫ ˺/,Wounds and Injuries/therӢ̾,ȫ ˺/,wounds and injuries/nursingӢ̾,ȫ ,Method improvingӢ̾,ȫ пҺ,wound extravasatingӢ̾,ȫ ,advanced ageӢ̾,ȫ ֹѪ/,tourniguets/adverse effectsӢ̾,ȫ θ,Gastric baӢ̾,ȫ ,operationӢ̾,ȫ ,damageӢ̾,ȫ ,propofolӢ̾,ȫ ̫,fentanylӢ̾,ȫ ̫,RemifentanilӢ̾,ȫ м,intermediateӢ̾,ȫ ,octreotideӢ̾,ȫ г,vitrectomyӢ̾,ȫ ,IsofluraneӢ̾,ȫ ߷,sevofluraneӢ̾,ȫ ,celecoxibӢ̾,ȫ ŵ,LornoxicamӢ̾,ȫ ,AdultӢ̾,ȫ ,UltrafiltrationӢ̾,ȫ ط,desfluraneӢ̾,ȫ ŵ,buprenorphineӢ̾,ȫ ˾,granisetronӢ̾,ȫ 忹ҩ,NSAIDsӢ̾,ȫ ,AmidesӢ̾,ȫ ޱȿ,RopivacaineӢ̾,ȫ ,TramadolӢ̾,ȫ ˾,tropisetronӢ̾,ȫ ,oxygenationӢ̾,ȫ Ӱ綡,gabapentinӢ̾,ȫ ,enfluraneӢ̾,ȫ ̼ữ,carbonationӢ̾,ȫ ³,ChloroprocaineӢ̾,ȫ /ѧ,cataract/surgeryӢ̾,ȫ ,BetamethasoneӢ̾,ȫ ,thiopentalӢ̾,ȫ ñ,diprospanӢ̾,ȫ dz黯,non-phacoemulsificationӢ̾,ȫ Ƥ̴,corticosteroidӢ̾,ȫ ,labetalolӢ̾,ȫ ǰҩ,PremedicationӢ̾,ȫ ,posteriorӢ̾,ȫ ˫,bilateralӢ̾,ȫ ,intraocularӢ̾,ȫ Ī˾,ramosetronӢ̾,ȫ ,XenonӢ̾,ȫ ط,desfluraneӢ̾,ȫ ˳ʽ,CisatracuriumӢ̾,ȫ θ,nefopamӢ̾,ȫ ,HalothaneӢ̾,ȫ Ũ,hyperoxiaӢ̾,ȫ ,DroperidolӢ̾,ȫ ˾,azasetronӢ̾,ȫ ,recoveryӢ̾,ȫ ǿͪ,oxycodoneӢ̾,ȫ ͨ,HyperventilationӢ̾,ȫ ״峬黯,phacoemulsificationӢ̾,ȫ ,VoluvenӢ̾,ȫ С,minorӢ̾,ȫ ǰҩ,PremedicationӢ̾,ȫ ָ,EntropyӢ̾,ȫ Ƭ,OpioidӢ̾,ȫ 󲼱ȿ,LevobupivacaineӢ̾,ȫ Կ,Patient-controlledӢ̾,ȫ Ӹ,video-assistedӢ̾,ȫ ʩ,GelofusineӢ̾,ȫ ھ,endoscopyӢ̾,ȫ Ѫ˨,ThrombelastographyӢ̾,ȫ ,polygelineӢ̾,ȫ ,GlottisӢ̾,ȫ ,DiprivanӢ̾,ȫ ʽ,vaginalӢ̾,ȫ ,PlethysmographyӢ̾,ȫ Ȱͪ,ketamineӢ̾,ȫ ,OxygenationӢ̾,ȫ ˹,GranisetronӢ̾,ȫ ѧ,AnesthesiologyӢ̾,ȫ ϸȥ,LeukapheresisӢ̾,ȫ /ѧ,Adenoma/surgӢ̾,ȫ ȥ,phenylephrineӢ̾,ȫ ѹե,pressӢ̾,ȫ ֹҩ,AntiemeticӢ̾,ȫ ,DexibuprofenӢ̾,ȫ ,ArousalӢ̾,ȫ Կ,patient-controlledӢ̾,ȫ ȱ,IsobaricӢ̾,ȫ ʹ,myalgiaӢ̾,ȫ ǰ,leadӢ̾,ȫ Ҹ,OsmidrosisӢ̾,ȫ ˹,HESӢ̾,ȫ
 1 2 3 4 5 6 7 8 һҳ